HomeAudit financiar

Audit Financiar

Raport privind transparenta – ROFEXPERT S.R.L.

Martie 2021

În calitate de firmă de audit ce efectuează audituri statutare ale conturilor anuale ale unor entități de interes public  ROFEXPERT  S.R.L. (denumită în continuare "Firma")
își publică raportul anual de transparență în conformitate cu Capitolul X Articolul 46 al Ordonanței de Urgență nr. 90/2008 (din 24 iunie 2008)
cu privire la auditul statutar al situațiilor financiare individuale și consolidate anuale.

Toate informațiile prezentate în acest raport se referă la situația Societății la 31 decembrie 2018, ( cu excepția cazurilor în care se indică altfel).

  Descarca raportul privind transparenta

Audit Statutar

      În conformitate cu OMFP nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, este obligatorie auditarea situaţiilor financiare întocmite de următoarele categorii de persoane...

Citeste

 

Audit intern

Dacă ne încredinţaţi parţial sau în totalitate responsabilitatea efectuării auditului intern, vă ajutăm să îmbunătăţiţi calitatea şi eficienţa activităţilor şi puteţi beneficia din plin de beneficiile unei supravegheri strategice derulată ...

Citeste

 

Auditul fondurilor structurale

          Prin acest serviciu oferim managerilor o imagine asupra modului în care se desfăşoară finanţările din fonduri europene. Procedurile de auditare...

Citeste

 

Servicii conexe

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră vă oferim servicii în conformitate cu Standardele Internaţionale pentru Misiunile de Revizuire (ISRE), Standardele Internaţionale pentru Misiunile de ...

PARTENERI

Testimoniale

Am apreciat faptul ca in toata perioada anului ati fost deschisi la orice intrebare, lamurire, interpretare, care pentru noi este un lucru important. Sunt convins ca si in viitor colaborarea va fi cel putin la fel.

ROFEXPERT respecta termenele limita si reglementarile internationale de audit. Apeciem cel mai mult la ROFEXPERT faptul ca se pozitioneaza ca parteneri pe termen lung. Propun solutii eficiente pe termen lung.

«
»