HomeAudit financiarAudit Statutar

Audit Statutar

      În conformitate cu OMFP nr. 1.802 din 29 octombrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, este obligatorie auditarea situaţiilor financiare întocmite de următoarele categorii de persoane juridice:

Persoanele juridice care la data bilanţului depãşesc limitele a douã dintre urmãtoarele trei  criterii:

-       total active: 16.000.000 lei,

-       cifrã de afaceri netã: 32.000.000 lei,

-       numãr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50;

Persoanele juridice de interes public.

     Auditorii statutari îşi exprimã un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar auditat.

     Auditul constă în colectarea şi evaluarea unor probe privind informaţiile, în scopul determinării şi raportării gradului de conformitate a informaţiilor respective cu o serie de criterii prestabilite, de aceea auditul trebuie efectuat de către o persoană competentă şi independentă.      

     În cadrul unui audit al datelor contabile, cel mai important este să se determine dacă informaţiile înregistrate reflectă corect evenimentele economice care s-au produs în cursul exerciţiului contabil.

PARTENERI

Testimoniale

Am apreciat faptul ca in toata perioada anului ati fost deschisi la orice intrebare, lamurire, interpretare, care pentru noi este un lucru important. Sunt convins ca si in viitor colaborarea va fi cel putin la fel.

ROFEXPERT respecta termenele limita si reglementarile internationale de audit. Apeciem cel mai mult la ROFEXPERT faptul ca se pozitioneaza ca parteneri pe termen lung. Propun solutii eficiente pe termen lung.

«
»