Blog

Noutati, Fiscalitate, Contabilitate, Interes general si Utile

HomeBlogUtile

Antreprenor

După schimbările din Decembrie 1989, cănd România a făcut trecerea de la economia de tip centralizat la economia liberă de tip capitalist, a apărut un nou personaj în economia şi anume: “antreprenorul”. Conform definiţiei, “un antreprenor este o persoană fizică sau juridică care se obligă, pe baza unor clauze și condiții contractuale, să execute (întreprindă) diferite lucrări în beneficiul altei persoane sau organizații, în schimbul unei sume de bani dinainte convenite. El este un tip de agent economic reprezentativ în economia de piață care adoptă un comportament întreprinzător, de esență activă și novatoare, specific sistemelor economice bazate pe concurență, risc și inițiativă privată.

Mulţi români visează să demareze o  afacere pe cont propriu, visează să deţină un business aducător de profit. Cine nu şi-a dorit vreodată să nu mai aibă şefi şi să împartă profiturile afacerii doar cu cei care chiar şi-au adus contribuţia la succesul de care se bucură? Cine nu şi-a dorit să îşi poată exprima creativitatea şi puterea de inovaţie, să deţină libertate totală în a lua ce decizii doreşte?

Citeste mai departe...

Serviciile Noastre

26
Jun2012

Audit Statutar

      În conformitate cu OMFP nr. 1.802 din 29 octombrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, este obligatorie auditarea situaţiilor financiare întocmite de următoarele categorii de per...

26
Jun2012

Audit Intern

În conformitate cu punctul 7, articolul 65 din Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, entităţile ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organize...

26
Jun2012

Auditul fondurilor structurale

          Prin acest serviciu oferim managerilor o imagine asupra modului în care se desfăşoară finanţările din fonduri europene. Procedurile de auditare sunt conforme cu prevederile Standardelor Internationale de Audit aplicabile.           Auditul este obligatoriu în cazul finanţărilor ...

26
Jun2012

Servicii conexe

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră vă oferim servicii în conformitate cu Standardele Internaţionale pentru Misiunile de Revizuire (ISRE), Standardele Internaţionale pentru Misiunile de Asigurare (ISAE), Standardele Internaţionale pentru Servicii Conexe (ISRS) şi Codul de ...

26
Jun2012

Evidenta contabila

„Înregistrarea sistematică a informaţiilor privind situaţia patrimonială precum şi a rezultatelor obţinute de către un agent economic, atât pentru necesităţile acestuia cât şi pentru relaţiile cu asociaţii sau acţionarii, clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale.” – reprezintă defin...

26
Jun2012

Certificarea situatiilor financiare anuale

Situaţiile financiare, prin natura informaţiilor pe care le furnizează, sunt elementul central al raportărilor financiare, reprezentând principalul scop al comunicării informaţiei contabile către utilizatori. În contextul economic actual, majoritatea societăţilor comerciale nu deţin resur...

26
Jun2012

Revizii contabile

Revizia contabilă constă într-un control special al activităţii economice sau financiare a agenţilor economici. Aceasta presupune revederea sau reverificarea documentelor de evidenţă privitoare la operaţii (contabile) care au avut loc anterior.  Analiza amănunţită poate duce la refacerea c...

26
Jun2012

Expertize contabile judiciare

Expertiza contabilă judiciară îndeplineşte rolul unei probe ştiintifice în stabilirea de fapt a adevărului material în procesele civile şi penale, în litigiile de muncă şi arbitrare prin aceea ca ajută la lămurirea problemelor pe care le generează cauza, la formarea convingerii judecătorul...

26
Jun2012

Expertize contabile extrajudiciare

Expertiza contabilă extrajudiciară este acea expertiză care în afară de orice intervenţie judecatorească are loc direct între părţile aflate în litigiu sau este solicitată de persoane fizice sau juridice în vederea stabilirii adevărului şi legalităţii în raporturile lor de activitate.  Ace...

26
Jun2012

Retratarea situatiilor financiare

În data de 1 octombrie 2012 a fost aprobat de către Ministerul Finanțelor Publice Ordinul nr. 1286 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Ordinul a fos...

26
Jun2012

Servicii de cenzorat

Puteţi beneficia de serviciile unui cenzor autorizat independent pentru activităţi de cenzorat necesare societăţilor comerciale şi organizaţiilor non-profit (asociaţii de proprietari, asociaţii şi fundaţii).       Cenzorul va îndeplini următoarele atribuţii: -  supraveghează gestiunea so...

26
Jun2012

Consultanta financiar contabila

Din momentul în care afacerea dumneavoastră este doar o idee, aveţi nevoie de consultanţă financiar – contabilă. Redactarea documentelor de înfiinţare ale societăţii, alegerea opţiunilor din formularele de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, completarea Declaraţiei de înregistra...

26
Jun2012

Evaluare proprietati imobiliare

Proprietatea imobiliară  include următoarele elemente corporale: -  pământul/terenul; -  toate elementele care sunt componente naturale ale terenului (copaci, minerale, izvoare); -  toate elementele care sunt adăugate terenului de oameni, cum ar fi construcţiile şi amenajările terenului...

26
Jun2012

Evaluare bunuri mobile

         Bunurile mobile sunt  bunurile corporale şi necorporale caracterizate prin mobilitatea lor. Conform art. 539 din noul Cod Civil roman, bunurile mobile sunt definite astfel: „Bunurile pe care legea nu le consideră imobile sunt bunuri mobile.” Exemple de bunuri mobile, care sunt sol...

26
Jun2012

Evaluare intreprinderi

Rapoartele de evaluare de întreprinderi se adresează acţionarilor, investitorilor, personalului angajat al intreprinderii, creditorilor, institutiilor statului. Pentru evaluarea firmelor(intreprinderilor), actele necesare efectuării diagnosticului şi raportului de evaluare propriu-zis sun...

26
Jun2012

Consultanta fiscala

Legislaţia fiscală din România trece prin modificări continue cu impact imediat asupra mediului de afaceri. Pentru a beneficia de oportunităţile oferite de sistemul de impozitare naţional  dar şi pentru a respecta cerinţele sale obligatorii, societatile trebuie sa cunoască toate schimbăril...

«
»

Testimoniale

Am apreciat faptul ca in toata perioada anului ati fost deschisi la orice intrebare, lamurire, interpretare, care pentru noi este un lucru important. Sunt convins ca si in viitor colaborarea va fi cel putin la fel.

ROFEXPERT respecta termenele limita si reglementarile internationale de audit. Apeciem cel mai mult la ROFEXPERT faptul ca se pozitioneaza ca parteneri pe termen lung. Propun solutii eficiente pe termen lung.

«
»