HomeContabilitateContabilitate Retratarea situatiilor financiare

Retratarea situatiilor financiare

În data de 1 octombrie 2012 a fost aprobat de către Ministerul Finanțelor Publice Ordinul nr. 1286 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 687 din 4 octombrie 2012.

Astfel, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată au obligaţia de a aplica IFRS la  întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale.

La 31 decembrie 2012 entităţile vor întocmi situaţiile financiare în conformitate cu prevederile IFRS 1 „Adoptarea pentru prima dată a Standardelor internaţionale de raportare financiară”, cuprinzând informaţii comparative inclusiv la începutul exerciţiului financiar 2011 pentru situaţia poziţiei financiare, cu excepţia entităţilor care au declarat explicit şi fară rezerve că au întocmit anterior situaţii financiare anuale în baza IFRS şi care se încadrează în cazurile prevăzute de IFRS 1.

    Activităţile care trebuie efectuate de către societate şi la care vă putem oferi sprijinul sunt:

-  identificarea diferenţelor de tratamente contabile între OMFP 1802/2014 şi IFRS specifice societăţii;

-  actualizarea planului de conturi în conformitate cu planul de conturi IFRS prevăzut de către Ordinul  1286/2012    şi transpunerea soldurilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2012 în noul plan de conturi conform regulilor de transpunere;

-  identificarea informaţiilor suplimentare necesare în scopul întocmirii notelor la situaţiile financiare IFRS;

-  stabilirea impactului fiscal al ajustărilor de retratare la IFRS cât şi al tratamentelor contabile ulterioare conversiei;

-  evaluarea impactului asupra proiecţiilor financiare şi bugetului, precum şi asupra indicatorilor economico-financiari ai societăţii;

-  evaluarea impactului asupra contractelor de finanţare, comerciale etc. cu clauze referitoare la indicatorii economico-financiari afectaţi de trecerea la IFRS.

PARTENERI

Testimoniale

Am apreciat faptul ca in toata perioada anului ati fost deschisi la orice intrebare, lamurire, interpretare, care pentru noi este un lucru important. Sunt convins ca si in viitor colaborarea va fi cel putin la fel.

ROFEXPERT respecta termenele limita si reglementarile internationale de audit. Apeciem cel mai mult la ROFEXPERT faptul ca se pozitioneaza ca parteneri pe termen lung. Propun solutii eficiente pe termen lung.

«
»