HomeEvaluare Evaluare active financiare

Evaluare active financiare

Activele financiare denumite si plasamente de capital, sunt tranzacţionate în cadrul pieţei financiare.

Într-o accepţiune largă, un activ financiar este un drept, în cele mai dese cazuri materializat într-un titlu, privind perceperea viitoare a unei sume sau a mai multor sume de bani.

Activele financiare sunt active necorporale şi pot include:
- drepturile inerente deţinerii unei intreprinderi sau proprietăţi, respectiv dreptul de a folosi, ocupa, vinde, închiria sau administra;
- drepturile inerente din cadrul unui contract care garantează o opţiune de a cumpăra, sau unei închirieri cu opţiune de cumpărare, opţiuni care pot fi exercitate sau nu;
- drepturile inerente deţinerii unui pachet de acţiuni sau obligaţiuni (de exemplu, de a păstra acest pachet sau de a-l vinde).

Evaluarea activelor financiare este necesară din mai multe motive:
 - un activ financiar poate fi inclus între activele unui investitor. ca urmare, pentru a stabili valoarea totală a activelor deţinute de investitor, trebuie determinată valoarea activelor financiare ale acestuia.
- un investitor doreşte să îşi vândă participaţia sa, sau aceasta este moştenită, valoarea ei fiind necesară pentru stabilirea impozitului aferent sau pentru luarea unei hotărâri judecatoreşti.
- un asociat doreşte să cumpere un activ financiar, inclusiv pentru aport la capital.

Standardul International de Contabilitate IAS 32 – Instrumente financiare oferă definiţii pentru un activ financiar, datorie financiară, instrument financiar, instrument de capital propriu şi instrument (financiar) compus. Conform IAS 32, paragraful 86, o intreprindere trebuie să prezinte informaţii asupra valorii juste pentru fiecare clasă de active şi de datorii financiare, într-o manieră care să permită compararea cu valoarea contabilă înscrisă în bilanţ.

PARTENERI

Testimoniale

Am apreciat faptul ca in toata perioada anului ati fost deschisi la orice intrebare, lamurire, interpretare, care pentru noi este un lucru important. Sunt convins ca si in viitor colaborarea va fi cel putin la fel.

ROFEXPERT respecta termenele limita si reglementarile internationale de audit. Apeciem cel mai mult la ROFEXPERT faptul ca se pozitioneaza ca parteneri pe termen lung. Propun solutii eficiente pe termen lung.

«
»