HomeEvaluare Evaluare proprietati imobiliare

Evaluare proprietati imobiliare

Proprietatea imobiliară  include următoarele elemente corporale:

-  pământul/terenul;

-  toate elementele care sunt componente naturale ale terenului (copaci, minerale, izvoare);

-  toate elementele care sunt adăugate terenului de oameni, cum ar fi construcţiile şi amenajările terenului.

Sunt considerate ca făcând parte din proprietatea imobiliară toate ataşamentele permanente ale clădirii, cum ar fi instalaţiile de apă, electrice, de încălzire, ca şi componentele încorporate, cum ar fi tablourile electrice şi ascensoarele. Aşadar proprietatea imobiliară include toate elementele situate în subsolul şi deasupra solului.

Pentru a efectua evaluarea unei proprietăţi imobiliare aveţi nevoie de:

Pentru apartamente:

-          act de proprietate, alte documente care atestă dreptul de proprietate asupra proprităţii imobiliare evaluate;

-          documentaţia cadastrală vizata ANCPI;

-          încheiere de intabulare, Extras de carte funciară;

-          memoriu tehnic (dacă este disponibil);

-          plan de amplasament şi delimitare;

-          fişa bunului imobil;

-          fişa mijlocului fix (societăţi comerciale).

Pentru terenuri:

-          documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului evaluat;

-          extras de Carte Funciară; 

-          încheiere de intabulare;

-          documentaţia cadastrală vizata ANCPI;

-          documentaţia din care să rezulte suprafaţa terenului ;

-       certificat de urbanism valid din care sa reiasă posibilităţile de dezvoltare (POT, CUT, destinaţie, restricţii, etc) – în cazul terenurilor intravilane, libere de construcţii;

-       în cazul în care documentele prezentate nu reflectă situaţia constatată la inspecţie se vor solicita documente suplimentare (autorizaţie de construire/demolare, autorizaţie de functionare, raport de expertiză tehnică,etc);

-          alte documente specifice funcţie de tipul proprietăţii evaluate (avize, autorizaţii, etc);

-          fişa mijlocului fix (societăţi comerciale);

-          plan de amplasament şi delimitare a imobilului.
Pentru proprietăţi rezidenţiale şi industriale:

-          act de proprietate, încheiere de intabulare;

-          extras de carte funciară;

-          plan de încadrare în zonă;

-          plan de situaţie;

-          autorizaţie de construire / desfiinţare;

-          certificat de urbanism;

-          memoriu tehnic arhitectură;

-          memoriu tehnic rezistenţă;

-          fişa bunului imobil;

-          releveu / nivel.

PARTENERI

Testimoniale

Am apreciat faptul ca in toata perioada anului ati fost deschisi la orice intrebare, lamurire, interpretare, care pentru noi este un lucru important. Sunt convins ca si in viitor colaborarea va fi cel putin la fel.

ROFEXPERT respecta termenele limita si reglementarile internationale de audit. Apeciem cel mai mult la ROFEXPERT faptul ca se pozitioneaza ca parteneri pe termen lung. Propun solutii eficiente pe termen lung.

«
»