HomeEvaluare Evaluare intreprinderi

Evaluare intreprinderi

Rapoartele de evaluare de întreprinderi se adresează acţionarilor, investitorilor, personalului angajat al intreprinderii, creditorilor, institutiilor statului.

Pentru evaluarea firmelor(intreprinderilor), actele necesare efectuării diagnosticului şi raportului de evaluare propriu-zis sunt:

-          actul de înfiinţare a societăţii comerciale (actul constitutiv al societaăţii, conform Legii 31, cu modificările ulterioare);

-          o scurtă prezentare a firmei (inclusiv istoric);

-          principalii indicatori economico-financiari ai societăţii comerciale;

-          bilanţurile contabile pentru ultimii ani , contul de profit si pierdere; politici contabile şi note explicative (opţional se poate cere şi situaţia cash-flow-ului net);

-          lista mijloacelor fixe la data de referinţă, pe suport electronic;

-          investiţii în curs (suma platită, data plăţii);

-          documentele ultimului control fiscal;

-          ultimul raport al comisiei de cenzori;

-          situaţia clienţilor – furnizorilor;

-          situaţia stocurilor de materii prime, materiale, producţie neterminată, produse finite şi alte active curente.

-          previziuni privind activitatea societăţii – Bugetul de venituri şi cheltuieli pe următorii 5 ani (dacă există);

-          lista propunerilor de investiţii pe următorii 5 ani (dacă există).

-          concurenţa – firme concurente;

-          titlurile de proprietate sau dovada dreptului de folosinţă asupra terenului, planurile terenurilor şi ale clădirilor;

-          situaţia creditelor contractate şi a garanţiilor constituite, gajuri, ipoteci;

-          situaţia altor sarcini care grevează activele de bază ale societăţii deţinătoare;

-          contractele de închiriere, locaţie de gestiune, concesiune şi leasing;

-          contractele de asigurare încheiate, asigurări ale mijloacelor fixe şi personalului;

-          litigiile la data de referinţă a evaluării;

-          lista mărcilor şi brevetelor aparţinând societăţilor deţinătoare şi cele aparţinând unor salariati ai firmei evaluate;

-          sisteme de asigurare a calităţii;

-          forţa de muncă utilizată, calificarea şi compeţentele acesteia – număr de salariaţi pe categorii de vârstă şi de pregătire ;

-          alte documente legale sau cu caracter juridic pe care firma deţinătoare le consideră necesare sau utile pentru evaluarea în cauză, referitor la activele corporale sau necorporale, dotarea tehnică şi nivelul tehnologic, deprecierea fizică şi funcţională, marca, vadul comercial, clientela, licenţe, calitatea produselor şi serviciilor furnizate, elemente legate de personalul societăţii şi de concurenţă, etc.

PARTENERI

Testimoniale

Am apreciat faptul ca in toata perioada anului ati fost deschisi la orice intrebare, lamurire, interpretare, care pentru noi este un lucru important. Sunt convins ca si in viitor colaborarea va fi cel putin la fel.

ROFEXPERT respecta termenele limita si reglementarile internationale de audit. Apeciem cel mai mult la ROFEXPERT faptul ca se pozitioneaza ca parteneri pe termen lung. Propun solutii eficiente pe termen lung.

«
»